Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

03/10/2011

Mục tiêu chính: trang bị phương tiện đi lại

Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm thiết bị

Loại dự án: mua sắm thiết bị

Chủ đầu tư: Văn phòng Thanh tra chính phủ Ban

Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012

Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đang triển khai