Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (gói 15)

14/11/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguồn vốn     : Ngân sách Nhà nước Bên mời...

Thuộc dự án: Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Nguồn vốn    : Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Thời gian bán HSMT:  29/10/2011 đến ngày 14/11/2011

Địa điểm: Thanh tra Chính phủ, Lô D29 đường Trần Thái Tông, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (080) 49188; Fax: (080) 48493

Giá bán :    1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu : 14h ngày 14/11/2011