Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (gói 14)

14/11/2011

​Thuộc dự án: Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước 
Bên mời thầu : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ    
Hình thức: lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 
Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày  29/10/2011 đến 08h30 ngày  14/11/2011.
Địa điểm: Thanh tra Chính phủ, Lô D29 đường Trần Thái Tông, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (080) 49188;  Fax: (080) 48493 
Giá bán: 1.000.000 VND 
Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 14/11/2011