VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tổng số văn bản: 257

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
số 26/2004/QH11 Luật này sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. 15/06/2004
số 22/2004/QH11 ​Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân 15/06/2004