VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

43/2012/QĐ-TTg
Trích yếu ​QĐ Số: 43/2012/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
Ngày ban hành 12/10/2012
Ngày có hiệu lực 01/12/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký .
Tải về