VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 65/2008/NĐ-CP
Trích yếu Nghị Định số: 65/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 20/05/2008
Ngày có hiệu lực 20/05/2008
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về