VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

464/QĐ-TTCP
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày có hiệu lực 29/11/2022
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về