VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/QĐ-TTCP
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021.
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày có hiệu lực 05/01/2022
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về