VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

06/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày có hiệu lực 15/11/2021
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về