VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

396/QĐ-TTCP
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế Bổ nhiệm , bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày có hiệu lực 20/07/2021
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về