VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/2014/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về