VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tổng số văn bản: 270

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
07/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/07/2024
06/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 01/07/2024
340/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra 20/06/2024
307/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019-2023 29/05/2024
04/2024/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 28/04/2024
05/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về mẫu Thẻ Thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra 26/04/2024
03/2024/TT-TTCP Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra 25/03/2024
02/2024/TT-TTCP Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 20/03/2024
01/2024/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 20/01/2024
748/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trực tuyến và Mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ 28/12/2023