Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hà Tĩnh hoàn thành kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2011

11-04-2012

Đây là năm thứ 5 toàn quốc và Hà Tĩnh thực hiện kê khai tài sản thu nhập(TSTN) theo qui định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chínhphủ về minh bạch tài sản và thu nhập, cũng là năm đầu có qui định phải côngkhai TSTN (Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP).

Để công tác kê khai, tổng hợp báo cáo đảm bảochất lượng, thời gian, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai công việc trước khi có văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (Vănbản số 277/UBND-NC ngày 14/02/2012 về thực hiện kê khai và công khai việc kê khai TSTN năm 2011; Công văn số 579/UBND-NC ngày 12/3/2012 đôn đốc, phê bình các đơn vị chậm thực hiện kê khai TSTN năm 2011).  

Sau một thời gian tập trung hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc, đến nay về cơ bản việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập trên địa bàn(trong phạm vi trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh) đã hoàn thành. Kết quả kêkhai tài sản thu nhập năm 2011 đã được Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo các cơquan Trung ương và tỉnh theo quy định (Báo cáo số 15/BC-TT ngày 30/3/2012).

Kết quả năm 2011 toàn tỉnh có 77 đơn vị đầu mối(giữ nguyên như năm 2010) phải tổ chức kê khai TSTN. Có 72/77 cơ quan, tổ chức,đơn vị đã hoàn thành và có báo cáo kết quả kê khai TSTN năm 2011, với 817 đối tượng kê khai lần đầu, 6.297 đối tượng kê khai bổ sung. Còn 05 đơn vị chưa thựchiên và có báo cáo kết quả kê khai TSTN năm 2011, Gồm: (1) Ban quản lý Bảo tồn vườn Quốc gia Vũ Quang; (2) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Rác; (3) Công ty CPSách & Thiết bị trường học; (4) Công ty CP lương thực Hà Tĩnh; (5) Công tyCP nước khoáng và du lịch Hương Sơn

Tuy là năm thứ 5 thực hiện kê khai TSTN nhưngviệc kê khai vẫn chậm và có tình trạng không thực hiện của một số cơ quan,doanh nghiệp, mặc dù đã được nhắc nhở, phê bình. Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu đểUBND tỉnh có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, tổ chức không thựchiện kê khai và công khai TSTN theo qui định tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CPngày 08/08/2011 của Chính phủ Chính phủ ./.

Theo thanhtrahatinh.gov.vn

VIDEO