Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 9

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 9 Ngày 12/10, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ...

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh...

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh... Ngày 11/10/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Ngày 05/10/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thanh tra Chính phủ công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ

Thanh tra Chính phủ công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ Ngày 10/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố 19 Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 đồng chí cấp Vụ trưởng và tương đương, 12 đồng chí cấp Phó Vụ trưởng và...

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ Ngày 02/10/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ đồng hành cùng Chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương...

Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ đồng hành cùng Chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương... Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ, ngày 27/9, tại Hà Nội, BCH Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động,...

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 9 tại Thanh Hóa

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 9 tại Thanh Hóa Ngày 28/9/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân đối với vụ việc của một số công dân, trú tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố...

Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công...

Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công... Ngày 28/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng...

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 Ngày 25/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023.

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và...

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và... Ngày 25/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửQuý III năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

VIDEO