Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 Ngày 25/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023.

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và...

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và... Ngày 25/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửQuý III năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một...

Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một... Ngày 22/8/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1896/KL-TTCP, Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho Dự án giao thông quan trong quốc gia.

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chỉnh quý III năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chỉnh quý III năm 2023 của Thanh tra Chính phủ Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chỉnh quý III năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023 Ngày 11/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động, tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy"

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động, tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy" Ngày 12/9/2023, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động, tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy".

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 8

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 8 Ngày 7/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2024

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2024 Thực hiện Quy chế Quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TTCP ngày 18/3/2022, Trung tâm Thông tin đăng tải thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2024 của Thanh tra Chính phủ trên Cổng...

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Thanh tra Chính phủ

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Thanh tra Chính phủ Ngày 29/8/2023, Đoàn Kiểm tra số 2, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã triển khai Quyết định kiểm tra về công tác...

Thông báo kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông...

Thông báo kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông... Ngày 29/8/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cung cấp cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng...

VIDEO