Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo mời thầu

22/10/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

 1. Tên gói thầu: XL01: Xây dựng khối nhà 09 tầng 
- Loại gói thầu: Xây dựng 
- Giá gói thầu: 95.393.474.000 đồng (Chín lăm tỷ, ba trăm chín ba triệu, bốn trăm bảy tư nghìn đồng chẵn).
- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà 09 tầng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 630 ngày.
2. Tên dự án : Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2018. 
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 413 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 (một tỷ, năm trăm triệu đồng).
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm  2018.
11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 21 tháng 11 năm 2018.