Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo mời thầu gói thầu: "Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

22/08/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

1. Tên gói thầu: TV8: Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị. 
- Loại gói thầu: Tư vấn 
 
- Giá gói thầu: 2.020.572.000,0 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi triệu, năm trăm bảy hai nghìn đồng chẵn).
 
- Nội dung chính của gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, cung cấp lăp lặt thiết bị cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
 
- Thời gian thực hiện hợp đồng:  630 ngày.
 
2. Tên dự án : Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
 
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
 
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 10, ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến trước 09 giờ 10, ngày 18 tháng 9 năm 2018. 
 
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 413 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
 
9. Bảo đảm dự thầu: không.
 
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 10, ngày 18 tháng 9 năm  2018.
 
11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20, ngày 18 tháng 9 năm 2018