Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

10/05/2011

​ Tên gói thầu : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin ... Thời điểm đăng tải:  09/05/2011 Thời điểm mở thầu:  16/05/2011 Số TBMT:...

Tên gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin ...

Thời điểm đăng tải: 09/05/2011

Thời điểm mở thầu: 16/05/2011

Số TBMT: 20110500177   -   00

Loại thông báo: Thông báo thực          

Lĩnh vực thông báo: Hàng hóa

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu

Gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

Thuộc dự án: Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương

Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin-Thanh tra Chính phủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT:10/05/2011 - 08:00 Đến ngày 16/05/2011 - 08:30

Địa điểm : Trung tâm Thông tin-Thanh tra Chính phủ, lô 29D khu đô thị mới đường Trần Thái Tông,phường Yên Hòa,quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội.Điện thoại: 080 43019

Thời điểm đóng thầu: 16/05/2011 - 08:30

Hồ sơ mời thầu: 2011/05/20110500177-00_TBMT.doc