Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 080.49188 
Mã số thuế: Không có
​1. Tên gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ.
- Loại gói thầu: Xây lắp  
- Giá gói thầu: 4.481.925.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng chín trăm hai mươi năm nghìn đồng).
- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh. Bao gồm:
a. Nhà bảo vệ
b. Nhà bảo vệ + Y tế
c. Điện nước nhà bảo vệ và nhà bảo vệ + Y tế
d. Nhà để xe
e. Cổng tường rào
f. Hạ tầng sân vườn bồn hoa
g. Thoát nước ngoài nhà
h. San nền 
i. Hệ thống điện ngòai Nhà
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0933.635.566.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Mộttriệu đồng chẵn).
9. Bảo đảm dự thầu: .50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).
10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15, ngày 02 tháng 12 năm 2016 .