Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho CBCCVC, học viên và khách nghỉ dưỡng tại trụ sở Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

20/12/2016

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ (là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các Ngân hàng, Kho bạc nhà nước). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 609/QĐ-TTCP ngày 28/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ:

Chuẩn bị điều kiện, phương tiện vật chất, kỹ thuật phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng; phục vụ các hội thảo khoa học trong ngành; các hội nghị sơ kết, tổng kết; hội nghị tập huấn; thi nâng ngạch do Thanh tra Chính phủ hoặc các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan thanh tra nhà nước tổ chức theo Kế hoạch và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đảm bảo cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ bộ phận đại diện của Cục II, các đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ; các đoàn công tác của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên khi có nhu cầu và phù hợp với tình hình thực tế.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm được khai thác, sử dụng cơ sở vật chất hiện có phục vụ nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra theo quy định hiện hành; tổ chức cung ứng các hoạt động dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tham quan, du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng theo quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn thu, chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính được giao.
Trụ sở tại: số 28 đường Hùng Vương (số 8 cũ), thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tòa nhà Trung tâm gồm 12 tầng, bao gồm: 2 Hội trường - Phòng học (sức chứa 80 chỗ và 120 chỗ); 5 phòng làm việc của Trung tâm; 3 phòng làm việc của cục II; 1 phòng họp 15 chỗ; 1 phòng thư viện; 70 phòng nghỉ; 1 căng tin và bếp; 2 phòng ăn nhỏ; 2 quầy bar; 1 tầng hầm để xe; 1 phòng giặt là; 14 phòng trực tầng, trực buồng.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Trung tâm để phục vụ cho gói thầu này bao gồm:
1. Toàn bộ Tầng 1:
- Gồm: 01 phòng ăn lớn 120 chỗ, diện tích 150 m2; 01 phòng ăn Vip 20 người, diện tích 44 m2; 01 phòng ăn Vip 12 người, diện tích 33m2; 01 bếp và soạn 44 m2.
- Trang thiết bị: Quầy bar, bàn ghế, khăn trải, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện chiếu sáng; đồ dùng phục vụ ăn, uống, buffet và đầy đủ các trang thiết bị của bếp + soạn phục vụ nấu ăn.
- Công năng: Phục vụ ăn, uống.
2. Khu vực Tầng 11:
- Gồm 01 phòng view biển có diện tích: 195,6 m2;
- Trang thiết bị: Quầy bar, bàn ghế, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện chiếu sáng.
- Công năng: Phục vụ cafe, giải khát.
Trung tâm cần tìm kiếm một đối tác để liên kết thực hiện gói thầu trên với các điều kiện sau: Có tư cách pháp nhân; có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp; có năng lực về tài chính; có kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ ăn, uống tối thiểu là 01 năm.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.
Xin mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) tại Phòng Tổ chức- Hành chính và Quản trị, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên, số 28 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0583.529.799.
Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/12/2016 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 13/01/2017 (trong giờ làm việc hành chính).
Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tổ chức- Hành chính và Quản trị, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên, số 28 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0583.529.799.
Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút ngày 13/01/2017.
Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 13/01/2017 tại: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên, số 28 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trung tâm kính mời đại diện các nhà thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên./.

Tài liệu đính kèm: