Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

16:53 01/12/2021

Ngày 01/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021.

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ

17:10 24/11/2021

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030

14:40 29/09/2021

Ngày 28/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

14:37 29/09/2021

Ngày 23/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

16:02 05/08/2021

Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 302/QĐ-TTCP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

VIDEO