Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1710/TTCP-PC 26/07/2013 Huỳnh Phong Tranh

1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thừ năm học 2013-2014

1711/KH-TTCP 26/07/2013 Trần Đức Lượng

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

10/CT-TTg 12/06/2013 Nguyễn Thiện Nhân

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.​

3329/BC-TTCP 20/12/2012 Trần Đức Lượng

BC số: 3329/BC-TTCP ngày 20/12/2012 Báo cáo tổng kết Đề án "Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng"​

Số: 2819/QĐ-TTCP 30/10/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 2819/QĐ-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2012 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Số: 2818/QĐ-TTCP 30/10/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 2818/QĐ-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2012 Quyết định ban hành Quy chế về việc quản lý, đưa thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Số: 2741/TTCP-VP 23/10/2012 Lê Tiến Hào
​CV số: 2741/TTCP-VP ngày 23 tháng 10  năm 2012 V/v xây dựng Báo cáo tổng  kết công tác thanh tra năm 2012
1885/QĐ-TTCP 31/07/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định số: 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 Quyết định ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

số: 1851/QĐ-TTCP 26/07/2012 Huỳnh Phong Tranh

​QĐ số: 1851/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 7 năm 2012 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Số: 1038/QĐ-TTCP 02/05/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 1038/QĐ-TTCP ngày 02/5/2012 về việc Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật thông tin, truyền thông trong cơ quan Thanh tra Chính phủ