Thanh tra Chính phủ họp kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg
 
Picture 874 - Copy.jpg

Sáng ngày 11/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
 
Theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (gọi tắt là Đề án 137) đến nay đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013 -2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp trung học phổ thông trở lên). Để thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 -2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường trung học phổ thông; giảng viên, giáo viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan, tổ chức của Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, đăng tải, phê duyệt, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
 
Hỗ trợ tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, báo cáo viên giúp các Bộ, ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện và giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 
Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh nội dung tài liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp, hiệu quả.
 
Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát, điều chỉnh, phê duyệt chương trình, nội dung giảng dạy phòng chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, sơ kết rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận các nội dung công việc trong dự thảo Kế hoạch như: thực hiện rà soát, hoàn thiện các tài liệu giảng dạy thí điểm do TTCP biên soạn để báo cáo Tổng Thanh tra Chính Phủ phê duyệt gồm 5 loại tài liệu; hoàn thiện chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của TTCP; đăng tải kịp thời các tài liệu đã được TTCP, Bộ GD-ĐT; Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia HCM biên soạn, phê duyệt; hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng. Theo đó, các đại biểu cũng thảo luận và phân công rõ về sự phối hợp giữa các đơn vị, chỉ rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện từng công việc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh, theo kế hoạch TTCP thực hiện điểm 1 và điểm 9 trong Chỉ thị số 10/CT-TTg do vậy cần nghiên cứu rõ cả hình thức và nội dung trong kế hoạch đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc theo dõi, đôn đốc; xây dựng Kế hoạch, phê duyệt chương trình tài liệu đến tháng 9 phải hoàn thành. Đặc biệt trong Kế hoạch, phải làm rõ nội dung phối hợp thực hiện giữa các đơn vị. Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ cần cập nhật đủ Đề án 137, báo cáo tổng kết Đề án 137, Chỉ thị số 10, và các tài liệu tham khảo khác…
 
                                                  Thanh Xuân