Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1627/2012/QĐ-TTCP 28/06/2012 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 1627/2012/QĐ-TTCP ngày 28/6/2012 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ​

1324/2012/QĐ-TTCP 04/06/2012 Lê Tiến Hào
QĐ 1324/2012/QĐ-TTCP ngày 04/6/2102 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác cái cách hành chính​
 
1266/2012/QĐ-TTCP 24/05/2012 Lê Tiến Hào
 

QĐ 1266/2012/QĐ-TTCP ngày 24/5/2012 V/v công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra Chính phủ​

 
Số: 1038/QĐ-TTCP 02/05/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 1038/QĐ-TTCP ngày 02/5/2012 về việc Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật thông tin, truyền thông trong cơ quan Thanh tra Chính phủ

911/2012/QĐ-TTCP 17/04/2012 Lê Tiến Hào

Quyết định 911/2012/QĐ-TTCP ngày 17/4/2012 về việc ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra Chính phủ​

Số: 01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 Huỳnh Phong Tranh
 

​Thông tư Số: 01/2012/TT-TTCP ngày 09 tháng 04 năm 2012 Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Số: 2189/QĐ-TTCP 09/04/2012 Nguyễn Văn Thanh

Quyết định số: 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

1331/2010/QĐ-TTCP 06/04/2012 Huỳnh Phong Tranh
 

QĐ 1331/2010/QĐ-TTCP ngày 04/6/2012 V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Thanh tra Chính phủ​

 
Số:02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP 22/03/2012 Đại diện TTCP-BCA-VKSNDTC-BQP
 

​Thông tư Liên tịch Số: 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22 tháng 03 năm 2012 Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố ​

Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP 16/03/2012 Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Thị Minh

​TTLT số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh​

Số 336/KH-TTCP 23/02/2012 Lê Tiến Hào
 

CV Số: 336/KH-TTCP ngày 23 tháng 02 năm 2012 ​ V/v Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của Thanh tra Chính phủ

 
Số: 345/CT-TTCP 23/02/2012 Huỳnh Phong Tranh
 

Chỉ thị Số: 345/CT-TTCP ngày 23 tháng 02 năm 2012 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Số: 1821QĐ/BCS 30/12/2011 Huỳnh Phong Tranh
Quyết định Số: 1821QĐ/BCS  ngày 30/12/2011 về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra
Số: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA 15/12/2011 Đại diện VKSNDTC-TANDTC-KTNN- BQP- BCA-TTCP

​TTLT số: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng​

2767/2011/QĐ-TTCP 10/12/2011 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 2767/2011/QĐ-TTCP ngày 12/10/2011 V/v ban hành Quy chế xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ​

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;