Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
02/2013/TT-TTCP 04/02/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư 02/2013/TT-TTCP Ngày 02 tháng 4 năm 2013 Quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

257/QĐ - TTCP 28/01/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 257/QĐ - TTCP ngày 28/01/2013 V/v ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ

90/2013/QĐ-TTCP 08/01/2013 Huỳnh Phong Tranh
Quyết định số 90/2013/QĐ-TTCP ngày 08/01/2013 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tổ chức Cán bộ

40/2013/QĐ-TTCP 07/01/2013 Huỳnh Phong Tranh
QĐ số 40/2013/QĐ-TTCP ngày 07/01/2013 Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư

39/2013/QĐ-TTCP 07/01/2013 Huỳnh Phong Tranh
QĐ số: 39/2013/QĐ-TTCP ngày 07/01/2013 Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

 
38/QĐ-TTCP 07/01/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp​

3329/BC-TTCP 20/12/2012 Trần Đức Lượng

BC số: 3329/BC-TTCP ngày 20/12/2012 Báo cáo tổng kết Đề án "Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng"​

3237/2012/QĐ - TTCP 06/12/2012 Huỳnh Phong Tranh
QĐ 3237/2012/QĐ - TTCP ngày 06/12/2012 V/v ban hành Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
 
Số: 2819/QĐ-TTCP 30/10/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 2819/QĐ-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2012 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Số: 2818/QĐ-TTCP 30/10/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định 2818/QĐ-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2012 Quyết định ban hành Quy chế về việc quản lý, đưa thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Số: 2741/TTCP-VP 23/10/2012 Lê Tiến Hào
​CV số: 2741/TTCP-VP ngày 23 tháng 10  năm 2012 V/v xây dựng Báo cáo tổng  kết công tác thanh tra năm 2012
Số: 2474/TTCP-TTTT 28/09/2012 Lê Tiến Hào

​CV Số: 2474/TTCP-TTTT ngày 28/9//2012 Về việc bảo dưỡng, thống kê, cài đặt lại thiết bị tin học cho Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị.

2058/2012/QĐ - TTCP 21/08/2012 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 2058/2012/QĐ - TTCP ngày 21/08/2012 v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản tiền do TTCP phát hiện thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

1885/QĐ-TTCP 31/07/2012 Huỳnh Phong Tranh

​Quyết định số: 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 Quyết định ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

số: 1851/QĐ-TTCP 26/07/2012 Huỳnh Phong Tranh

​QĐ số: 1851/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 7 năm 2012 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;