Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1133/QĐ-TTCP 21/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1133/QĐ-TTCP  ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​

1134/QĐ-TTCP 21/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

Quyết định số 1134/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)​

1135/QĐ-TTCP 21/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

Quyết định số 1135/QĐ-TTCP ngày 21/5/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra văn hõa, xã hội (Vụ III)​

918/KH-TTCP 25/04/2013 Lê Tiến Hào

​Kế hoạch Số 918/KH -TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước​

912/QĐ-TTCP 24/04/2013 Huỳnh Phong Tranh

 QĐ số 912/QĐ-TTCP ngày 24/4/2013 V/v Phê duyệt, ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính năm 2013

896/QĐ-TTCP 23/04/2013 Huỳnh Phong Tranh
QĐ số 896/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
897/QĐ-TTCP 23/04/2013 Huỳnh Phong Tranh
QĐ số 897/QĐ-TTCP ngày 23/4/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực III (Cục III)

898/QĐ-TTCP 23/04/2013 Huỳnh Phong Tranh
QĐ số 898/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực II (Cục II)

881/QĐ-TTCP 22/04/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 881/QĐ-TTCP ngày 22 tháng 4 năm 2013 v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Văn phòng Thanh tra Chính phủ

883/QĐ-TTCP 22/04/2013

Quyết định số 883/QĐ-TTCP ngày 22/4/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban vì sự ttiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ​

829/QĐ-TTCP 15/04/2013 Lê Tiến Hào
​QĐ số 829/QĐ-TTCP ngày 15 tháng 4 năm 2013 v/v công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2011. Đề tài "Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn"
823/QĐ-TTCP 15/04/2013 Lê Tiến Hào

​QĐ số 823/QĐ-TTCP​ ngày 15 tháng 4 năm 2013 v/v công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2010.  Đề tài "Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp"

743/QĐ - TTCP 08/04/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số ​743/QĐ - TTCP ngày 08/04/2013 V/v Phê duyệt, ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp năm 2013

617/QĐ - TTCP 21/03/2013 Lê Tiến Hào

QĐ ​số 617/QĐ - TTCP ngày 21/3/2013 Ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2013 - 2020

08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP 27/02/2013 Đại diện Bộ Tư pháp - Bộ Tài Chính - Thanh tra Chính phủ
TTLT số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27 tháng 02 năm 2013  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

 

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;