Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
QĐ số 3169/QĐ-TTCP 30/12/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin

số 3169/QĐ-TTCP 30/12/2013 Huỳnh Phong Tranh

​quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thô​ng tin

08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập


06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo

1927/QĐ-TTCP 22/08/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 1927/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ​

1924/QĐ-TTCP 22/08/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ​​

1710/TTCP-PC 26/07/2013 Huỳnh Phong Tranh

1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thừ năm học 2013-2014

1711/KH-TTCP 26/07/2013 Trần Đức Lượng

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

1864/TTCP-TCCB 24/07/2013 Hoàng Thái Dương

1864/TTCP-TCCB ngày 24/7/2013 V/v Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập​

38/2012/QĐ - TTCP 01/07/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 38/2012/QĐ - TTCP ngày 07/01/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

số 1358/2013/QĐ-TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh
Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ V/v Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1361/QĐ - TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ Số 1361/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế điều động, luận chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

1360/QĐ - TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1360/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ

03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​

1215/QĐ-TTCP 31/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1215/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 5 năm 2013 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I)

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;