Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016
Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

04/2015/TT-TTCP 09/07/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh


04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

02/2014/TT-TTCP 29/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​

08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập


06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo

03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​

02/2013/TT-TTCP 04/02/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư 02/2013/TT-TTCP Ngày 02 tháng 4 năm 2013 Quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

Số: 01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 Huỳnh Phong Tranh
 

​Thông tư Số: 01/2012/TT-TTCP ngày 09 tháng 04 năm 2012 Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Số: 10/2011/TT-TTCP 27/09/2011 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư số: 10/2011/TT-TTCP ngày 27 tháng 09 năm 2011 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra

Số: 08/2011/TT-TTCP 12/09/2011 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư số: 08/2011/TT-TTCP ngày 12 tháng 09 năm 2011 Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;