Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1645/QĐ-TTCP 15/06/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ

731/QĐ-TTCP 03/04/2015 Lê Tiến Hào

​Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

660/QĐ-TTCP 31/03/2014 Huỳnh Phong Tranh

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Thanh tra Chính phủ

467/QĐ - TTCP 11/03/2014 Huỳnh Phong Tranh

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.​
326/QĐ-TTCP 27/02/2014 Huỳnh Phong Tranh

v/v ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan TTCP

QĐ số 3169/QĐ-TTCP 30/12/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin

1927/QĐ-TTCP 22/08/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 1927/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ​

1924/QĐ-TTCP 22/08/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ​​

38/2012/QĐ - TTCP 01/07/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ 38/2012/QĐ - TTCP ngày 07/01/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

số 1358/2013/QĐ-TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh
Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ V/v Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1361/QĐ - TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ Số 1361/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế điều động, luận chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

1360/QĐ - TTCP 20/06/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1360/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ

1215/QĐ-TTCP 31/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1215/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 5 năm 2013 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I)

1133/QĐ-TTCP 21/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

QĐ số 1133/QĐ-TTCP  ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​

1134/QĐ-TTCP 21/05/2013 Huỳnh Phong Tranh

Quyết định số 1134/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)​

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;