• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  17/10/2019

  Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 9/2019

  Ngày 17/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Trong tháng 9/2019 và đầu tháng 10/2019, khối lượng công việc đột xuất phát sinh nhiều, thời gian gấp chủ yếu là các nhiệm vụ phục vụ cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 600 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 151 việc. Kết quả, đã hoàn thành 78,8% tổng số công việc triển khai, trong đó có 99,4% công việc hoàn thành.

   

  Tính đến nay, các cục, vụ đã và đang triển khai 51/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 11 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

   

  Trong tháng 9/2019, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt người, số vụ việc nhưng tăng về số đoàn đông người so với tháng 8/2019. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.237 công dân đến trình bày 370 vụ việc. Có 40 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu. Đồng thời, trong tháng 9/2019, TTCP tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

  IMG_6097.JPG


  Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ tiếp tục xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập và Nghị định về đánh giá công tác PCTN giai đoạn 2010-2020, xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2021-2030; hoàn thành báo cáo công tác PCTN năm 2019 của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc banh hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030...

   

  Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9/2019, cụ thể các cục, vụ, đơn vị có nhiều cố gắng tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả cao hơn tháng trước được thể hiện qua 03 mảng công tác là thanh tra, PCTN và giải quyết KNTC.

   

  Công tác thanh tra tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã được làm bài bản theo đúng tiến độ, trình tự thủ tục và đảm bảo chất lượng, đặc biệt nhiều cuộc thanh tra được dư luận quan tâm, đánh giá cao và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận. Công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý nhiều vụ việc có kết quả giải quyết thỏa đáng.  

    

  Về nhiệm vụ tháng 10/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tháng 9/2019; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn; tập trung thực hiện các nội dung liên quan, phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Tổng Thanh tra lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể cần quan tâm trong tháng như: tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã quá hạn; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ sớm có ý kiến về Định hướng, Kế hoạch thanh tra năm 2020; tập trung công tác giải quyết KN, TC theo Kế hoạch 363/KH-TTCP và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng chỉ đạo và phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và các phiên họp của các cơ quan của Quốc hội …/.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS