• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  12/09/2019

  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

  IMG_60491.JPG

  Ngày 12/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp thẩm định, xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2018. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra chủ trì cuộc họp, toàn thể các thành viên Hội đồng dự họp.

   
  Báo cáo với Hội đồng tổng hợp kết quả đợt xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018 của cơ quan Thanh tra Chính phủ, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức Cán bộ) cho biết: Sau khi gửi Văn bản về việc khen thưởng cấp Nhà nước tới các cục, vụ, đơn vị, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được tờ trình của các đơn vị trong đó đề xuất khen thưởng cho: 05 tập thể; 12 cá nhân. 

   

  Qua rà soát, Vụ Tổ chức Cán bộ đã trình xin ý kiến Hội đồng các hình thức khen thưởng. Trong đó, đối với tập thể: Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018 cho 02 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 cho 02 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể. Đối với cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân. Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức Cán bộ cũng trình xin ý kiến Hội đồng về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2019 theo đề nghị của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

   IMG_60451.JPG

  Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn – Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa khen thưởng là để nêu gương động viên, khuyến khích các cá nhân tập thể trong học tập, công tác. Phó Tổng Thanh tra đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề nghị của các đơn vị, căn cứ tiêu chí khen thưởng lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất./..

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS