• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  23/01/2019

  Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 22/1, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng triển khai hoạt động năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng toàn thể thành viên Hội đồng dự họp.

  Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

  Theo đó, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ xác định rõ phương hướng hoạt động của năm 2019 cụ thể như sau: Tiến hành thẩm định, tuyển chọn đề xuất khoa học và phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ năm 2020; chỉ đạo Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 05 đề tài khoa học cấp bộ năm 2018 -2019 và 05 đề tài cấp cơ sở năm 2019 theo đúng quy định.

  Thảo luận, góp ý kiến và tư vấn cho Tổng Thanh tra Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn hoạt động của ngành Thanh tra trong các lĩnh vực công tác và ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra; tăng cường hoạt động của Hội đồng nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học với xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng kế hoạch thanh tra cũng như hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.

  Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thảo luận việc kiện toàn thành viên Hội đồng do một số đồng chí thành viên nghỉ hưu theo chế độ.

                                                   PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS