• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  10/05/2018

  Thanh tra Chính phủ họp bàn công tác cải cách hành chính năm 2018

  Ngày 10/5, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì họp với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị bàn công tác cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

  Theo báo cáo rà soát kết quả chấm điểm CCHC năm 2017, Thanh tra Chính phủ xếp thứ hạng 15/19 tổng số Bộ, ngành. Kết quả chấm điểm CCHC của TTCP đạt 75,18/100 điểm trong đó có 50,54/63,5 điểm do Bộ Nội vụ chấm thẩm định và 24,64/36,5 điểm do điều tra xã hội học. Dựa trên thang điểm trên, TTCP bị trừ 12,96 điểm.

  Từ kết quả xếp loại và ý kiến của các cục, vụ, đơn vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu, với 07 tiêu chí bị trừ điểm các cục, vụ, đơn vị cần đề xuất ý kiến, nêu rõ lý do nguyên nhân bị trừ điểm, chỉ ra cách thức, biện pháp khắc phục nhất là những tiêu chí bị trừ điểm liên tiếp trong những năm gần đây. Đối với các điểm trừ, trách nhiệm thuộc về các cục, vụ, đơn vị nhất là người đứng đầu đơn vị, tuy năm 2017 đã có sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo song quyết tâm chưa cao do đó kết quả chưa đạt theo yêu cầu nhiệm vụ.

  Để khắc phục được những hạn chế tồn tại đối với công tác CCHC trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chỉ đạo: các cục, vụ, đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ đạt yêu cầu trên tất cả các mặt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, quán triệt trong toàn cấp ủy, chi bộ và đơn vị về mục tiêu yêu cầu của công tác CCHC. Tổ CCHC xây dựng kế hoạch cụ thể theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, có báo cáo, tổng hợp, đánh giá từng đơn vị. Đối với các đơn vị có nhiệm vụ chưa hoàn thành đang bị trừ điểm như  Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin… cần rà soát lại toàn bộ nội dung công việc để thực hiện, khắc phục tồn tại liên quan đến CCHC./.

   

                                                               PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS