• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  27/02/2018

  Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

  Ngày 27/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm năm 2018. 

  Báo cáo cho thấy, trong năm 2017, Vụ KH, TC&TH đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất do Tổng Thanh tra Chính phủ giao trong năm 2017; thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2017 bảo đảm phù hợp với năng lực thực hiện và sự chỉ đạo của cấp trên. Việc theo dõi thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được tăng cường; xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2018 của TTCP được thực hiện chặt chẽ, kịp thời; hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018. Công tác tham mưu, tổng hợp đáp ứng tốt yêu cầu của Lãnh đạo TTCP với chất lượng ngày càng nâng lên; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng thể chế, tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh và thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCS đảng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

  IMG_3291.JPG

  Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả mà Vụ KH, TC&TH đã đạt được trong năm qua; Vụ đã chủ động tham mưu xây dựng các báo cáo cũng như  kịp thời xử lý, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Về nhiệm vụ năm 2018, Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ tập trung, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, tham mưu, tổng hợp nhằm đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và trong toàn ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của từng công chức trong Vụ./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS