• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  19/05/2017

  Công khai kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hòa Bình

  Ngày 18/05/2017, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra số 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016 về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 2004-2014) và Văn bản số 4441/VPCP-V.I ngày 28/04/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đồng ý với Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh Hòa Bình tham dự.

  Tại buổi họp, đại diện Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị nhiều nội dung, trong đó có nội dung xử lý các sai phạm về kinh tế trên 255 tỷ đồng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
  Tại Văn bản 4441/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, trong đó cần chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị, cá nhân sai phạm, đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý các kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình (tính thu tiền sử dụng đất và xử lý tài chính các dự án đầu tư xây dựng…) có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Giao bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra việc thực hiện quy hoạch khi triển khai Dự án Đầu tư xây dựng sân golf Phượng Hoàng (theo quy định của Luật Đất đai và Giấy chứng nhận đầu tư); báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.
  IMG_4328.JPG


  Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang cam kết sẽ tổ chức thực nghiêm túc kết luận,kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và  ý kiến chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ.
                                                                                                                                                                                                                                      Đăng Khoa 

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS