• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  03/07/2020

  Trung tâm Thông tin sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020

  Ngày 2/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì cuộc họp với tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin (TTTT) sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020. 

  Trong 06 tháng đầu năm 2020, hoạt động của TTTT đã bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và của ngành, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, cụ thể như: Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT vào trong hoạt động của cơ quan, thực hiện triển khai làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra; triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; hoàn thành triển khai, nghiệm thu đưa vào sử dụng phần mềm đặt lịch và trả lịch hẹn tiếp công dân tích hợp trên Cổng thông tin điện tử; triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ”; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án “Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp Bộ - LGSP”, dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”, dự án “Xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử” theo Quyết định số 299/QĐ-TTCP ngày 15/4/2020 của Tổng TTCP...

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, còn một số công việc triển khai chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như: Quá trình triển khai một số dự án ứng dụng CNTT phát sinh một số vướng mắc về trình tự, thủ tục khiến cho tiến độ công việc bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu; một số nội dung công việc nhà thầu triển khai bị chậm so với kế hoạch đề ra đối với các dự án do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19...

  IMG_9428.JPG
  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá trong công tác 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Thông tin đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trên các mặt công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành chưa có sự phối hợp, chia sẻ, thiếu thống nhất trong ban lãnh đạo; năng lực của một số viên chức kỹ thuật trong đơn vị chưa đáp ứng, theo kịp được sự phát triển, cập nhật và đổi mới của công nghệ thông tin trong thời đại mới; nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt.

  Để khắc phục các hạn chế đã nêu trên, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm như sau: Tập thể lãnh đạo đoàn kết, làm việc khách quan, minh bạch; Vụ trưởng, Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ về mọi hoạt động của đơn vị; chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ...

  Trung tâm cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành dự án xây dựng Cổng TTĐT, phần mềm Hệ thống báo cáo đảm bảo chất lượng; phối hợp với Văn phòng để xử lý các tồn tại của dự án phần mềm Hệ ĐHTN, phục vụ cho công tác nghiệm thu, quyết toán dự án; phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo các vướng mắc nếu có trong xây dựng dự toán vốn đầu tư công trung hạn, mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Cổng TTĐT; quan tâm triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho Trụ sở tiếp công dân tại Hà Nội và Tp.HCM; công tác quản lý tài chính dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; bám sát các hoạt động, sự kiện của cơ quan TTCP chuẩn bị hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam./..

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS