• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  10/01/2020

  Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 10/1, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai hoạt động năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng toàn thể thành viên Hội đồng dự họp.

  Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (đơn vị thường trực Hội đồng), trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

  Theo đó, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ xác định rõ phương hướng hoạt động của năm 2020 cụ thể như sau: Tư vấn, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021 của TTCP. Dự kiến đề xuất với Tổng Thanh tra danh mục đề tài khoa học năm 2021 bám sát nhu cầu xây dựng chính sách, thể chế và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TTCP; tham gia các hoạt động khoa học của TTCP như tư vấn, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học năm 2020, các hội thảo khoa học trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng; tổ chức các phiên họp định kỳ của hội đồng theo Kế hoạch hoạt động của năm 2020…

  IMG_7368.JPG
  Trong năm 2019, Hội đồng Khoa học TTCP đã thảo luận, thống nhất ý kiến về kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của TTCP. Trong đó, Hội đồng xác định và đề xuất Danh mục đề tài khoa học cấp bộ gồm 12 đề tài nghiên cứu thực hiện trong hai năm 2019 và 2020; 08 đề tài khoa học cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 05 đề tài khoa học cấp bộ năm 2018 -2019 và 05 đề tài cấp cơ sở năm 2019 theo đúng quy định.

  Phát biểu kết luận cuộc họp, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học đánh giá cao vai trò của thường trực Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong năm 2019. Chủ tịch Hội đồng Khoa học TTCP cho rằng, trong năm 2020, có nhiều hơn các đề tài khoa học được nghiên cứu, do đó cách thực hiện việc nghiên cứu cần phải thay đổi; chú trọng hơn nữa tới công tác truyền thông trong nghiên cứu khoa học; quan tâm hơn nữa tới việc đưa quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào thực tiễn… Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh giao Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tham mưu xây dựng đề án đưa các kết quả nghiên cứu đề tài xuất bản thành sách phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy; phối hợp cùng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp và Văn phòng Thanh tra Chính phủ đề xuất kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng khoa học.

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS