• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  27/12/2019

  Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 27/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

  Theo báo cáo, năm 2019, tập thể công chức và người lao động Văn phòng đã có nhiều nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Lãnh đạo TTCP giao; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ. Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng tốt vào thực tiễn. Công tác hành chính - văn thư - lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Công tác tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác quản trị đã đi vào ổn định, ngày càng phục vụ tốt hơn, kịp thời đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác mua sắm, hậu cần đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm. Công tác tài vụ bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Công tác quản lý, sử dụng phương tiện an toàn, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác phối hợp trong Văn phòng và với các vụ, cục, đơn vị có nhiều chuyển biến.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Trách nhiệm quản lý, quán xuyến trong từng việc, từng bộ phận lãnh đạo chưa thực sự sát sao, quyết liệt; công tác quản trị có nhiều việc còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm; việc tham mưu xây dựng báo cáo của một số phòng chưa đáp ứng về mặt thời gian, chất lượng nội dung...

   IMG_6284.JPG

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Văn phòng TTCP trong năm 2019. Văn phòng đã thực hiện tốt các mặt công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật, quản lý và điều hành phương tiện, phục vụ đảm bảo các hoạt động của TTCP theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

   

  Đối với phương hướng hoạt động năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Văn phòng TTCP cần tập trung tốt nhất phục vụ cho các hoạt động, phải chủ động có kế hoạch cụ thể; lãnh đạo Văn phòng phải đôn đốc, kiểm tra quyết liệt, chỉ đạo các phòng tập trung thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ; công tác phối hợp của Văn phòng và với các vụ, cục, đơn vị phải được quan tâm, chú trọng; công tác quản trị phải có kế hoạch cụ thể, nâng cao tính chuyên nghiệp; các dự án thuộc Ban quản lý dự án cần được triển khai theo đúng tiến độ; tập thể cán bộ, công chức, người lao động nâng cao tinh thần chia sẻ, đoàn kết…

   

  Trên cơ sở kết quả công tác, Văn phòng TTCP đã tiến hành phân loại công chức, người lao động; bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ./.

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS