• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  05/03/2019

  Hội nghị CCVC Trường Cán bộ Thanh tra

  ​Ngày 04/03/2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

  ​Theo báo cáo công tác, năm 2018 Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Tập thể nhà trường đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ (TTCP), có tinh thần đoàn kết nhất trí, cùng nhau vượt khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng TTCP giao.
  Cụ thể: Năm 2018, đã mở 64 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 6536 học viên, vượt mức 114,3% so với kế hoạch. Ngoài ra, đã tổ chức được 32 khóa bồi dưỡng theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; các tổ đoàn thể quần chúng phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện quyền làm chủ tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong nhà trường; công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác được thực hiện một cách khoa học, đơn giản, thu gọn những thủ tục không cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên các mặt công tác như: công tác cải cách hành chính; việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; việc thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức; công tác thi đua khen thưởng....
  Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng tập thể nhà trường thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong năm 2018 như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự hiệu quả…
  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Báo cáo công tác thi đua năm 2018 và phương hướng, chương trình  thi đua năm 2019. Theo đó, năm 2018, kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức ở Trường Cán bộ Thanh tra đã thu hút được sự tham gia tích cực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, qua đó đã tạo sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ gần gũi, đoàn kết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nội bộ cơ quan; cán bộ Công đoàn nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao, chủ động, tích cực trong công tác cũng như đối với phong trào công nhân, viên chức của đơn vị...
  52989630_565043430670944_3529708019111690240_n.jpg
  Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh trao tặng Bằng khen của Tổng TTCP

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Cán bộ Thanh tra đạt được trong năm 2018, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác cán bộ; việc thực hiện ngân sách và vấn đề tài sản công...
  Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra phải đa dạng hóa công tác đào tạo; việc đào tạo phải đi đôi với dịch vụ và coi đây là một sự đổi mới về tư duy trong việc  nâng cao công tác giảng dạy.
  Về công tác tài chính, quản lý tài sản, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết hiện nay Lãnh đạo TTCP đã có phê duyệt Đề án sử dụng tài sản dôi dư và sẽ từng bước thực hiện trong chiến lược phát triển của ngành.
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của Trường Cán bộ Thanh tra cần phát huy nội lực, có chiến lược phát triển mới, thể hiện được trách nhiệm của cán bộ từ cấp dưới đến cấp trên; có chính sách động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động và tăng cường sự phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị, các Bộ, ngành địa phương để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.
                                                                                                               PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS