• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  26/12/2018

  Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - cơ sở lý luận và giải pháp”

  Ngày 25/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - cơ sở lý luận và giải pháp" do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng.

  Theo ThS. Hoàng Hưng, trong những năm qua, ngành Thanh tra đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua hoạt động thanh tra, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi số lượng tiền lớn, đất đai bị thất thoát và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

  Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá cho thấy, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước trong thời gian qua còn có những bất cập, hạn chế, không phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra; thậm chí làm giảm tính đúng đắn, khách quan của các kết luận, kiến nghị thanh tra.

  ThS. Hoàng Hưng cũng chỉ ra, trong hoạt động thanh tra, việc phụ thuộc quá nhiều vào thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã dẫn đến thiếu tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, làm ảnh hưởng đến thiếu tính đúng đắn và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, việc quản lý cán bộ thiếu sự tập trung cũng dẫn đến thiếu chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ ổn định, hiệu quả trong toàn ngành Thanh tra.

  Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài "Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp" là cần thiết.

  Ngoài phần mở đầu, phụ lục, đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung; Chương 2: Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung; Chương 3: Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tập trung.

  Đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Tiến sĩ Trần Đức Lượng cho rằng, trước những yêu cầu của thực tiễn, việc đề tài nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường tính hệ thống tập trung là đáp ứng yêu cầu về tính cấp thiết; các phương pháp được sử dụng phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; kết quả nghiên cứu gợi mở nhiều ý tưởng hướng đến tăng cường tính tập trung cả về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, nhất là cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính.

  Các quan điểm và giải pháp đề xuất đồng bộ, có tính logic cao, tương đối khả thi, là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện văn bản, pháp luật, văn bản nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

  Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc./.

                                                       PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS