• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  21/12/2018

  Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 21/12/2018, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo.

  Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhất là, hoàn thành sớm việc xây dựng Định hướng chương trình thanh tra của ngành Thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm cho Thanh tra Bộ, ngành, địa phương được triển khai chủ động, linh hoạt.

  Công tác tham mưu, tổng hợp đạt nhiều kết quả, đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc phát sinh lớn với yêu cầu của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày càng cao. Vụ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức báo cáo tháng theo hướng ngắn gọn, trọng tâm các công việc.

  IMG_8516.JPG
  Công tác kế hoạch tài chính đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan như sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Thanh tra Chính phủ; sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN; giám sát và hướng dẫn việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính thống nhất theo quy định hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, nhất là việc chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp.

  Đối với kế hoạch công tác năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tổng hợp chủ động rà soát nắm tình hình tham mưu cho Lãnh đạo Thanh Chính phủ định hướng sắp xếp thời gian trong việc bố trí một số cuộc thanh tra để điều chỉnh cho phù hợp; Phòng Kế hoạch Thanh tra tham mưu xây dựng đề cương chi tiết công tác kiểm tra một số bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; công tác tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt chặt chẽ tình hình tài chính đơn vị dự toán cấp 2 và các đơn vị sự nghiệp.

  Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 theo đúng quy định của TTCP./.

                                                      PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS