• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  07/11/2018

  Tọa đàm với chủ đề " Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ"

  Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2012 - 9/11/2018),Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức toạ đàm với chủ đề " Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ”. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ đơn vị và các cán bộ nguyên là lãnh đạo Vụ Pháp chế tham dự.

  Ôn lại truyền thống của Vụ Pháp chế, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim khẳng định: Ngày  9/11/1946 là ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và dân tộc ta, ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta  và vì ý nghĩa đó, nên tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2012 quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống,  tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân; việc kỷ niệm không chỉ giới hạn tôn vinh ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên  mà còn là sợ chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng để mọi người nỗ lực phấn đấu để có 365 ngày trong một năm tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
  Ông Kim cũng sơ lược về quá trình hình thành và pháp triển của Vụ Pháp chế, TTCP với tiền thân là Phòng Pháp chế trực thuộc UB Thanh tra Nhà nước đến nay thành Vụ Pháp chế là một trong các tổ chức giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác pháp chế của TTCP và ngành Thanh tra; Vụ đã không ngừng trưởng thành, trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm ngày càng được nâng lên, có khả năng đảm nhận và hoàn thành nhiều công việc khó khăn và phúc tạp mà trước đây phải thực hiện trong nhiều năm với nhiều người tham gia.
  Hằng năm, Vụ Pháp chế  đã  hoàn thành xuấ sắc các nhiệm vụ như: Tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thể chế của TTCP: xây dựng và trình Quốc hội nhiều đạo luật và nghị định quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; xây dựng kế hoạch;  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ban hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu, phải loại bỏ hoặc phải bổ sung, sửa đổi; chủ trì hoặc tham mưu cho lãnh đạo TTCP góp ý hằng trăm văn bản pháp luật của các bộ, ngành, địa phương...
  Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá rất cao những thành tích của Vụ Pháp chế cũng như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của TTCP trong thời gian qua và thảo luận một số nội dung liên quan tới công tác pháp chế của TTCP trong thời gian sắp tới.
  IMG_6596.JPG
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ cán bộ, công chức Vụ Pháp chế thuộc TTCP.
   
  Ghi nhận những nỗ lực và thành quả của Vụ Pháp chế trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Công tác pháp chế đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của TTCP; các văn bản pháp luật do TTCP xây dựng trong thời gian qua đã thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, tiếp công dân và PCTN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới hoạt động thanh tra, góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết KN, TC, tiếp công dân một cách khách quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, PCTN cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
  Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới Vụ Pháp chế cần bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; đổi mới toàn diện, triệt để, sâu sắc công tác pháp chế, tập trung vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định; tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng và đổi mới sâu sắc việc tuyên truyền các văn bản pháp luật; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập pháp luật về thanh tra theo hướng phong phú, đa dạng và gắn kết với thực tiễn… 
  Tại buổi toạ đàm, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP cũng công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan TTCP gồm 11 thành viên do Phó Tổng Thanh tra  Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch.
                                                                                PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS