• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  31/05/2018

  Đoàn kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW làm việc với Thanh tra Chính phủ

  Ngày 31/5, Đoàn Kiểm tra Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW (NQ) ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP).

  Thực hiện chương trình làm việc của Ban Bí thư sơ kết 5 năm thực hiện NQ 25 “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương tiến hành kiểm tra 20 tỉnh, thành phố và 6 bộ, ngành Trung ương, trong đó có cơ quan TTCP.

  Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 25 của TTCP cho thấy, ngay sau khi có NQ 25, TTCP đã tổ chức hội nghị quán triệt NQ 25 cũng như ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

  Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và những vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm thực hiện. Từ năm 2013-2017, TTCP đã triển khai 130 cuộc thanh tra, ban hành 117 kết luận thanh tra, phát hiện thu hồi hơn 62 nghìn tỷ đồng; tổng vi phạm đất thu hồi hơn 14 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 8 nghìn ha đất…

  Công tác tiếp dân xử lý đơn thư trong 5 năm đã tiếp 66.756 lượt người; xử lý đơn thư tiếp nhận 49.491 lượt người đã xử lý 46.684.

  Kết quả giải quyết các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các cơ quan hành chính Nhà nước đã cơ bản hoàn thành xem xét giải quyết 528 vụ theo Kế hoạch 1130; đồng thời kiểm tra rà soát giải quyết 533 vụ theo Kế hoạch 2100; đã có 451 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (đạt 85%), đã ban hành 263 thông báo chấm dứt giải quyết.

  Thực hiện 7 nhiệm vụ trong NQ 25, các tổ chức, đoàn thể trong ngành Thanh tra cũng đã có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, thực hành tiết kiệm và quyên góp ủng hộ nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho đồng bào vùng khó khăn, thiên tai bão lũ.

  Công tác xây dựng thể chế, đã được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, cơ bản đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng.

  Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác dân vận được thực hiện thường xuyên. Hằng năm Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp chỉ đao các cấp ủy đảng, các cục, vụ đơn vị xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát đầu năm, tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng cuối năm. Từ năm 2013-2017 đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát; 5 cuộc giám sát thường xuyên.

  Nhấn mạnh về việc thực hiện NQ 25 ở cơ quan TTCP, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn chia sẻ: Thực hiện NQ 25, TTCP đã tập trung với 6 nhóm nội dung, trong đó chú trọng giải quyết đơn thư KN, TC của công dân. Từ khi NQ 25 ra đời đến nay, TTCP đã thành lập giải quyết nhiều vụ việc KN đông người. Công tác tiếp công dân đạt nhiều kết quả, có chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ KN, TC của công dân đã giảm.

  Kết luận buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung Ương,  Phó Trưởng BCĐ Sơ kết NQ 25 đánh giá cao những kết quả mà TTCP đã thực hiện, trong đó, TTCP đã làm tốt việc gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn được giao bằng những hoạt động rất hiệu quả. Đồng thời khẳng định, Ban Cán sự Đảng cũng như các tổ chức chính trị xã hội của cơ quan TTCP đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ 25. Tất cả 4  mục tiêu, 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ, giải pháp trong NQ 25 đã được TTCP cụ thể hóa thành những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt ngay trong chính nhiệm vụ chính trị của TTCP từ  công tác thanh tra, đến tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Công tác dân vận chính quyền của cơ quan TTCP có nhiều đổi mới; việc phối hợp trong và ngoài cơ quan trong thực hiện NQ đối với một số nhiệm vụ thực hiện khá tốt.

  Thời gian tới, Phó Trưởng BCĐ Sơ kết NQ 25 đề nghị, TTCP tiếp tục phát huy những việc làm tốt, khắc phục hạn chế để tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ 25./.

                                                            PV

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS