• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  19/01/2018

  Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2017

  Ngày 19/1, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ họp tổng kết công tác 2017, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Toàn thể các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn TTCP và Ủy viên BCH Công đoàn các bộ phận cùng dự.

  Báo cáo kết quả công tác công đoàn của Công đoàn Thanh tra Chính phủ cho thấy, năm 2017, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức của cơ quan TTCP đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa XIX nhiệm kỳ 2013 -2018; phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy TTCP trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của cơ quan.

  Kết quả hoạt động công đoàn có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo TTCP; cán bộ công đoàn các bộ phận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao, chủ độngtích cực trong công tác cũng như triển khai thực hiện các phong trào.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phong trào công nhân, viên chức của cơ quan TTCP vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, hoạt động của các Uy viên BCH công đoàn chưa đồng đều; BCH công đoàn một số bộ phận chưa chủ động trong triển khai các phong trào thi đua; tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt chưa thực sự thẳng thắn, chân thành; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở một số công đoàn viên chưa nghiêm.

  Từ đánh giá nêu trên, Công đoàn Thanh tra Chính phủ xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trong đó khẳng định, Công đoàn TTCP không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, kỷ luật và phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức trên từng cương vị công tác nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.v.v.

  Theo kết quả đánh giá phân loại tập thể, cá nhân công đoàn năm 2017, Công đoàn Thanh tra Chính phủ công nhận 20/22 Công đoàn bộ phận xuất sắc./.

                                                   PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS