• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  18/01/2018

  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

  Ngày 18/1, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ; thông báo chuẩn y kết quả phân loại và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cùng dự họp.

  Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cho thấy, năm 2017 Đảng ủy TTCP và các cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của TTCP.

  Đảng ủy TTCP và các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc kiện toàn cấp ủy các cấp phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt.

  IMG_3029.JPG
  Bên cạnh những ưu điểm, Đảng bộ cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng cũng như hạn chế về hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng đảng viên của một số cấp ủy hiệu quả chưa cao; một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số ít cấp ủy chấp hành chế độ sinh hoạt chưa nghiêm; phong trào công nhân, viên chức của công đoàn bộ phận chưa phong phú cả về hình thức lẫn nội dung; tập hợp đoàn viên thanh niên triển khai nhiệm vụ được giao còn chậm, tính chủ động chưa cao…

  Một số phương hướng nhiệm vụ năm 2018 được Đảng bộ TTCP xác định đó là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí về các sự kiện trong nước và quốc tế, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm chính trị; phối hợp chặt chẽ cới Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018; tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng; định hướng cho các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể thao và tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng./.

                                                        PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS