• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  29/11/2017

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2017 - 2020

  Ngày 29/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng và toàn thể đảng viên Chi bộ dự Đại hội.

   

  Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 -2017 của Chi bộ cho thấy, toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng bằng các hành động cụ thể; lựa chọn những vấn đề thiết yếu để tập trung chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm cá nhân trong quán xuyến, thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nổi bật là việc nghiêm túc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Chi bộ  luôn coi trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ được chú trọng và đã từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, bám sát các hoạt động của đơn vị; thường xuyên quán triệt đảng viên, viên chức trong Trung tâm chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, quy chế của cơ quan TTCP và của Trung tâm Thông tin.29.11.3.JPG

  Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: việc cụ thể đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị đôi lúc chưa kịp thời. Việc tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết cần được quan tâm, chỉ đạo kịp thời hơn nữa. Việc sinh hoạt theo chuyên đề chưa thực sự sáng tạo, cần có sự gắn kết hơn nữa với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu của một số đảng viên chưa được phát huy đầy đủ.


  Phương hướng nhiệm kỳ tới, Trung tâm Thông tin đề ra mục tiêu phấn đấu xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017-2020: Tập thể Chi bộ đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa trách nhiệm của từng đảng viên, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ TTTT nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng nhất; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục xây dựng Chi bộ TTTT trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

  29.11.2.JPG

  Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lê Xuân Chương, Phó Giám đốc TTTT được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp được bầu làm Phó Bí thư.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS