• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  26/10/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Văn phòng

  Ngày 26/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 

  Báo cáo cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2017, Văn phòng đã ban hành các quy chế về chế độ quản lý, sử dụng máy móc; quy chế lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, dự thảo Quyết định của Tổng TTCP ban hành quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm. Về công tác hành chính, tổng hợp, thực hiện tốt các công tác thường xuyên như tham mưu thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiếm tra, tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn ngành Thanh tra; theo dõi, thực hiện công tác tổ chức, công tác thi đua khen thưởng; chế độ thông tin báo cáo, các nhiệm vụ đột xuất. Về công tác tài vụ, Văn phòng đã tham mưu kế hoạch tài chính, phân bổ dự toán theo mục lục ngân sách cho từng nội dung chi phục vụ nhiệm vụ; phối hợp với Vụ KH, TC&TH xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách năm 2018-2020… Bên cạnh đó, Văn phòng cũng thực hiện tốt công tác mua sắm, trang thiết bị và thanh quyết toán; công tác hồ sơ thủ tục, xây dựng dự toán, thiết kế các gói thầu; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nước ở cơ quan; công tác phục vụ, hội nghị, lễ tân và công tác quản lý phương tiện.
  IMG_2139.JPG
  Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng đã đạt được và sự tham gia tích cực của Văn phòng trên tất cả các mặt trong 9 tháng vừa qua đã cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ lãnh đạo TTCP giao. Bên cạnh đó, thời gian qua, Phó Tổng Thanh tra cũng biểu dương Văn phòng đã có chuyển biến tích cực trong việc điều phối, sắp xếp, phân công nhiệm vụ tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị; lực lượng lái xe có tác phong làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn. Về nhiệm vụ 03 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu, Văn phòng cần kiểm tra rà soát lại các quy chế làm việc, chi tiêu, quản lý phương tiện, quy chế lưu trữ và bảo mật thông tin từ Bắc vào Nam để có những điều chỉnh và giám sát việc thực hiện cho phù hợp; lên phương án chương trình chuẩn bị cho các hội nghị cuối năm như hội nghị tổng kết Chỉ thị 345, hội nghị tổng kết năm 2017 của TTCP…/.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS