• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  22/09/2017

  Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ

  Ngày 21/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ (TTCP) về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. 

   

  6 tháng đầu năm 2017, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học TTCP.

  Việc đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, thẩm định các thuyết minh nghiên cứu đã góp phần định hướng cơ bản cho quá trình nghiên cứu của các đề tài phục vụ cho công cuộc đổi mới ngành Thanh tra.

  Viện Khoa học Thanh tra đã tổng hợp, xây dựng danh mục các đề xuất đề tài bao gồm 9 đề tài cấp bộ, 9 đề tài cấp cơ sở và trình; lựa chọn 5 đề xuất đề tài khoa học cấp bộ, 5 đề xuất đề tài khoa học cấp cơ sở cho Kế hoạch nghiên cứu khoa học 2018; tổ chức phê duyệt thuyết minh đối với các đề xuất đề tài được lựa chọn. Cũng trong 6 tháng đầu năm, nhiều thành viên Hội đồng khoa học TTCP được mời tham gia, đã đóng góp ý kiến tích cực, có giá trị khoa học trong các buổi tọa đàm đánh giá kết quả nghiên cứu ban đầu đối với 5 đề tài cấp bộ năm 2016 – 2017 và triển khai nội dung nghiên cứu chi tiết đối với 5 đề tài cấp bộ năm 2017 – 2018.

  Hiện các đề tài khoa học cấp bộ năm 2016 – 2017 đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở; các đề tài khoa học cấp cơ sở dự kiến được đánh giá nghiệm thu vào quý 4/2017. Bên cạnh đó, Viện Khoa học Thanh tra cũng đã triển khai nghiên cứu 15 chuyên đề độc lập với những nội dung thiết thực, đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề cụ thể liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành...

  Tuy nhiên, hoạt động Hội đồng Khoa học còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số thành viên Hội đồng chưa tham gia đầy đủ phiên họp của Hội đồng; đóng góp ý kiến thảo luận đối với các đề xuất đề tài đôi lúc còn chung chung, chưa cụ thể; một số thành viên Hội đồng do phải kiêm nhiệm nên việc tham gia vào các hoạt động khoa học của TTCP như cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu, thẩm định đề cương nghiên cứu, hội thảo khoa học còn hạn chế.

  Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao kết quả hoạt động trong thời gian qua của Hội đồng Khoa học TTCP, công tác nghiên cứ khoa học được quan tâm và đi vào nề nếp; chất lượng của đề tài được nâng cao, từng bước phát huy giá trị ứng dụng của các đề tài nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn của ngành. Phó Tổng Thanh tra đề nghị, Hội đồng Khoa học TTCP tập trung chỉ đạo Viện Khoa học Thanh tra tổ chức đánh giá nghiệm thu đối với 5 đề tài khoa học cấp bộ năm 2016 – 2017; 8 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 và 15 chuyên đề khoa học độc lập năm 2017; tổ chức họp định kỳ Hội đồng Khoa học để thảo luận, góp ý kiến và tư vấn cho Tổng Thanh tra trong các nhiệm vụ khoa học, xây dựng thể chế, tổng kết thực tiễn hoạt động của ngành trong ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài; tăng cường hoạt động của Hội đồng khoa học bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, thường xuyên với các hoạt động khoa học xây dựng thể chế chính sách, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo TTCP; tăng cường, vai trò trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong công tác nghiên cứu khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

                                                     PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS