• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  19/09/2017

  Họp về triển khai phần mềm Điều hành tác nghiệp

  Ngày 19/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về phần mềm Điều hành Tác nghiệp. Dự họp có lãnh đạo TTTT, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng, và đại diện Viettel.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe TTTT, đại diện Viettel, Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp báo cáo quá trình triển khai chủ trương đầu tư phần mềm ĐHTN mới nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Hệ ĐHTN cũ đồng thời đảm bảo kết nối liên thông với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ. Đại diện Viettel cũng nêu rõ các bước, kế hoạch triển khai với TTCP đối với Hệ ĐHTN mới. Cụ thể gồm một số nội dung chính như: Giới thiệu, thực nghiệm luồng quy trình nghiệp vụ xử lý văn bản hệ thống vOffice cho Văn phòng; tiếp nhận chỉnh sửa yêu cầu hệ thống, đánh giá yêu cầu, thời gian; đảm bảo tài nguyên hạ tầng, thông tin kết nối để cài đặt hệ thống; cài đặt môi trường, dựng hệ thống vOffice; cấu hình đơn vị, người dùng; cấu hình quy trình nghiệp vụ xử lý văn bản; phát triển và dựng hệ thống liên thông văn bản 4 cấp qua trục liên thông VPCP; làm việc với đối tác FSI để tích hợp chức năng số hóa văn bản; thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu từ hệ thống cũ; thực hiện chỉnh sửa yêu cầu tiếp nhận; lập kế hoạch dừng hệ thống cũ; cấu hình tên miền vào link hệ thống; triển khai chính thức tại văn phòng Bộ; hỗ trợ, đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống.
  IMG_2043.JPG

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu TTTT chủ trì xây dựng trình tự thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy trình, thủ tục hoàn thành trước khi phần mềm được đưa vào triển khai; giao TTTT chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp xây dựng kế hoạch triển khai chạy thí điểm, sử dụng, vận hành phần mềm; đồng ý chủ trương cho cài đặt phần mềm để hoàn thiện triển khai chạy thí điểm phần mềm trong cuối tháng 10/2017. Phó Tổng thanh tra nhấn mạnh đây là phần mềm chạy chính thức sau này nên phải tập huấn kỹ cho các đơn vị để bảo đảm phần mềm chạy thông suốt; phần mềm điều hành tác nghiệp mới phải tương thích với Hệ ĐHTN cũ và chạy được trên cả máy tính bảng nên phải được đảm bảo an toàn bảo mật theo quy định./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS