• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  23/08/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 23/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về phần mềm Điều hành Tác nghiệp, Cổng Thông tin Điện tử TTCP, tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng CSDL QG về KN, TC” và Kiến trúc Chính phủ điện tử cơ quan TTCP. Dự họp có lãnh đạo TTTT, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng.

  Trên cơ sở ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, TTTT và Văn phòng thống nhất trình lãnh đạo TTCP phê duyêt cho phép cài đặt và sử dụng phần mềm phiên bản 1.0 của Tập đoàn Viettel để tiếp tục duy trì việc kết nối liên thông với VPCP. Bên cạnh đó, TTTT lập khái toán xây dựng mới phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp nhằm khắc phục các tồn tại đã dược chỉ ra, bổ sung những chức năng thiết thực phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP.

  Về Cổng TTĐT, Vụ Kế hoạch đề nghị TTTT thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư tại Luật Đầu tư công về việc xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp và Cổng TTĐT của cơ quan TTCP năm 2017.

  IMG_0727.JPG
  Về Kiến trúc Chính phủ điện tử, TTCP đã ban hành Phiên bản 1.0 (phiên bản tạm thời) do TTTT xây dựng đề đáp ứng yêu cầu tiến độ thời gian ban hành theo quy đinh. Khi TTCP bố trí được nguồn kinh phí để thuê tư vấn xây dựng, sẽ chỉnh sửa, bổ sung xây dựng Phiên bản 2.0 và xin ý kiến thẩm định của Cục Tin học hóa- Bộ TT&TT theo quy định.

  Báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng CSDL QG về KN, TC” cho thấy, đến tháng 8/2017, Nhà thầu liên doanh SAVIS-HPT đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc TTCP về quy trình nghiệp vụ và cây phân quyền của hệ thống phần mềm CSDL QG về KN, TC, mặt khác, TTTT đã phối hợp với nhà thầu thi công để lập các phương án nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn theo ý kiến đóng góp của các đơn vị. Ngoài ra, TTTT đã thường xuyên đôn đốc nhà thầu phối hợp với tỉnh Bắc Giang, TP Cần Thơ… để triển khai thí điểm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Đến nay, TTTT đang chuẩn bị hoàn thiện kiểm toán dự án và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán của dự án và đưa dự án đi vào vận hành, hoạt động chính thức trong Quý IV/2017.

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu trong tháng 10/2017, TTTT lên chương trình, kế hoạch, lập báo cáo công bố triển khai hệ thống CSDL QG về KN, TC trong cả nước. Về phần mềm hệ ĐHTN, Cổng TTĐT, Vụ Kế hoạch hướng dẫn TTTT chủ trì xây dựng dự án theo đúng quy trình, thủ tục; giao Văn phòng là đơn vị trực tiếp làm việc với TTTT về việc chạy thí điểm, sử dụng, vận hành phần mềm. Về Kiến trúc Chính phủ điện tử, giao Vụ trưởng, Giám đốc TTTT trao đổi Cục Tin học, Bộ TT&TT về quy trình, thời gian triển khai, Vụ Kế hoạch cân đối vốn và hướng dẫn TTTT làm các thủ tục theo quy định./. 

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS